Saturday, June 20, 2009

KISAH (CINTA, SUKA, DUKA) PAK AYIE AYIE & MAK AYIE AYIE (PART 2)

Kalau nya ar karabo jalang, garik asap kauar di idungk ea. Biasa ea kalau karabo bera aya daam TV koa, ada asap kauar di idungk ea. Jakoa lah ugak batapa bera ea Pak Ayie Ayie. Langkah paha ea lain macam laju ea. Isok ea disenongkengk di pinggang ea bamunyi ngikut rentak langkah ea. Isok ea koa pun annak sangape tamak daam biado ea. Maklum lah, Pak Ayie Ayie dah aya kasarungan. Bera lalu nya ar.

Dah terbayang mayat Mak Ayie Ayie dangan mungkus ngan kain sarong batik. Darah annak berhenti kauuar dari bungkusan mayat koa walau pun dah dua talu kaie dangan mabat ukak ang di badan Mak Ayie Ayie. Jaray nya ar. Bini sial. Bini tangka.

Pak Ayie Ayie terus melangkah puangk ka rumah ea. Tujuan nea kahea satu. Ia maok munuhhak bini ea. Annak suah bini urangk ngepetant aki ea makanan balaok tahi. Kahay bini Pak Ayie Ayie ang sagal lalu karaja jakoa. Bagi Pak Ayie Ayie, bini bansa koa patut mati. Isok ea ang dah dingansah koa napant cukup tajam ayak nyanchangk tubuh badan ea.

“Perlu di asah agik”, fakir Pak Ayie Ayie. “Biar sakaie ngidas, putus kapala ea.”

Fikiran Pak Ayie Ayie melayang agik. Garik daam kapala otak ea roh Mak Ayie Ayie bajaan notok tampat urangk ang dah mati. Roh Mak Ayie Ayie sorang bajaant niti maraga warna unggu. Kebak-kanan ea barumput warna kelabu. Dah ama bajaan, roh Mak Ayie Ayie ngaramus ka sabuah sungay ang ningkorak. Asap naik dari aik sungay ang mendidih koa. Keadaan sekeliling sunyi sepi. Kahea munyi aik mendidih. Mak Ayie Ayie mesti nyubarang. Satu satu ea pilihan ea cuma ada satu titi batang pinang. Mun nya jantok, Mak Ayie Ayie akan sengsara kana rabus daam aik sungay ang mendidih koa. Ia annak akan mati tapi akan tetap seksa sengsara kana rabus. Ia akan kahiar kahiar kasakitant.

Paha Pak Ayie Ayie tasangkut di akar gatah ang timu atas maraga koa. Hampir hampir ia rabah tasongkop. Mangkin batambah bera Pak Ayie Ayie. Ia narik isok ea lalu chapak sinatak akar kayu koa.

“Sial lalu. Akar kayu pun banchi ka aku,” fakir Pak Ayie Ayie.

Ia terus bajaant. Annak pernah fikirant nea jahat giak jakoa. Memang Pak Ayie Ayie dah kasarungan. Perasaan bera ea dah melampau. Lalu antu, iblis pun numpang ngasut ia.

“Bunuh ajak bini ngu koa. Bunuh ajak bini ngu koa...”

Lalu fikirant Pak Ayie Ayie melayang agik. Garik daam bayangan ne roh Mak Ayie Ayie niti titi batang pinang di sungay ang takaan mendidih koa. Pabila roh Mak Ayie Ayie malompat ka atas titi batang pinang koa, tiba tiba titi koa bagoyang. Rupa rupa ea titi koa timu daamk aik ang mendidih koa. Pungkak-ujung titi koa annak ngaramus ka tabingk sungay. Bila roh Mak Ayie Ayie bajaan ka ujungk titi koa, pungkak ea terangkat. Bila roh Mak Ayie Ayie batalamak balik ka pungkak titi koa, ujungk titi koa unang ea terangkat. Mak Ayie Ayie batalamak ka ujung titi koa agik lalu pungkak titi koa terangkat. Lalu Mak Ayie Ayie batalamak ka ujungk titi koa lalu pungkak ea terangkat. Pulang balik-pulang balik roh Mak Ayie Ayie di atas titi koa. Annak panay ngaramus ka subarang. Kasih nanang ia..Keadaan sekeliling aya galap gelita tapi bercahaya malap warna kelabu. Kebak-kanan, daya-iiir sungea koa annak garik amia-mia, cuma warna kelabu. Sunyi sepi. Kahea munyi aik mendidih.

“Arhaah...! Pijaray nya ar. Tiawas ia ngepetant aku amok balaok tahi!” fakir Pak Ayie Ayie.

Langkah Pak Ayie Ayie makin laju. Dah garik lalu daam penanangan ea batangk tubuh Mak Ayie Ayie. Kapala ea dohok di seapanchongak. Iblis terus menanyi nyanyi ngiringi perasaan bera Pak Ayie Ayie.


********** **********


Di rumah ea, Mak Ayie Ayie dah dapat ngarasaik Pak Ayie Ayie akan bera. Memang ia sengaja ngepetant Pak Ayie Ayie amok balaok tahi pada ari angkoa. Pada fikirant ea, tindakan ea koa antara olok olok ngan sidi sidi. Banchik ugak ia nanang gelagat Pak Ayie Ayie ampus ka uma lima anam ari tapi sakayuk kayu pun napant ditabang. Ngansah isok tiap tiap ari, tajam isok ea bukan main main, tapi annak suah nabang kayu. Puangk ka rumah umarek ari bukan main rupa kapak lalah ea. Bila ditanya dah sangapea kayuk kayu ang dah dinabangie, Pak Ayie Ayie kahea matak masih daam perancangan. Koa lah kay nya ar banchik lalu Mak Ayie Ayie. Sia sia ia umpat awal dini hari tiap tiap ari nyumanan aki ea makanan minuman. Harapan ea supaya aki ea bauma ngarimbak utant tuha koa supaya terjamin masa depan.

Tapi Pak Ayie Ayie terus merancang dan merancang...

Dari jauh Mak Ayie Ayie dah nanang Pak Ayie Ayie notok rumah ea. Garik muha Pak Ayie Ayie.

“Bahaya nyian,” fakir Mak Ayie Ayie.

Lalu ia pun nutup pintu rumah ea. Ia nyondok pintu rumah ea koa ngan palang kayu. Pas koa ia nyoronganie segala meja bangku ang ada di rumah koa ka pintu supaya tutup pintu koa lebih tagap. Lamari pun diseanyorongan ka pintu koa. Bajantoanie segala periok belangga ang di atas lamari koa.

“Buka pintu!!!” kampak kariak Pak Ayie Ayie, “Buka pintu...!!!!”

Ia nyorong nyorong pintu papan rumahea koa. Tagap ugak. Sayang ugak ia maok ngarusakak pintu koa. Agik pun tujuan nea kahay maok marangie bini ea bukannya pintu ramah ea.

“Amia ba kay kau jakoa?” tanya Mak Ayie Ayie dari daam rumah.

“Damia kau ngepetant aku amok balaok tahi?” teriak Pak Ayie Ayie.

“Aku olok olok ajak...agik pun aku annak suka kau ampus ka uma tapi annak nabangie kayu. Kau kahay baangan-angan ajak. Dah samak saminggu kau ampus ka uma tapi napant sakayuk kayu pun kau nagabgie..” jawab Mak Ayie Ayie. Mangap lalu rupa muha ea. Ia taduduk ka betak rumah ea. Badan nea nyandar ka dindingk.

Pak Ayie Ayie nyorong nyorong pintu dari uas.

“Buka pintu!!!”

“Mun aku buka pintu, amay karongoie aku tapi...boh!” rayu Mak Ayie Ayie.

“Mati kau aku parangie (potong)!!” jawab Pak Ayie Ayie.

“Minta maaf, Pak Ayie Ayie. Aku dah nyasal. Aku memang salah....” jawab Mak Ayie Ayie. Bagagar badan nea gaik. Ia nanang melalui ubangk diningk; Pak Ayie Ayie dah narik isok ea. Bakilat kilat mata isok ea.

“Minta maaf.....amay parangie aku..” pinta Mak Ayie Ayie.

“Mati kau aku parangie !!” gertak Pak Ayie Ayie.

“Annak lah kau sayang nanang muha ku?” jarea Mak Ayie Ayie. Ia masih duduh atas betak. Badannay nyandar ka diningk.

“Mati kau aku parangie !!” sahut Pak Ayie Ayie. Ia masih annak dapat tamak ka daam rumah. Ia ngunchang ngunchang pintu. Mak Ayie Ayie dah kagaikant.

“Annak lah kau sayang nanang mata ku?” tanya Mak Ayie Ayie.

“Mati kau aku parangie !!”

“Annak lah kau sayang nanang mooot ku?”

“Mati kau aku parangie !!”

“Annak lah kau sayang nanang idungk ku?”

“Mati kau aku parangie !!”

“Annak lah kau sayang nanang gigiku?”

“Mati kau aku parangi !!”

"Annak lah kau sayang nanang bibir ku?"

"Mati kau aku parangie"

Dah lalu basahut-sahut Pak Ayie Ayie ngan bini ea. Ia di uas rumah, bini ea di daam rumah. Isok masih di kokot Pak Ayie Ayie.

“Annak lah kau sayang nanang susu ku?” tanya Mak Ayie Ayie agik.

“Mati kau aku parangie !!”

“Annak lah kau sayang nanang kokot ku?”

“Mati kau aku parangie !!”

“Annak lah kau sayang nanang tomongk ku?”

“Mati kau aku parangie !!. Buka pintu!!”

“Memang dah dasar ambini” fakir Pak Ayie Ayie. “Ngarajaan jukut annak bafikir panjang. Mantang-mantang kurang segek kapala jika dibanding ngan angaki. Damia lah hasil lay ngepetant aku amok balaok tahi?”

“Buka pintu ....!!”

“Annak lah kau sayang nanang parut ku?” Mak Ayie Ayie masih merayu rayu. Kahay koa senjata Mak Ayie Ayie. Ia nahuie dirik ea memang salah. Tapi ia annak terfikir kesalahan nay koa akan ngatangan hukuman bunuh. Makin ama makin lembut suara Mak Ayie Ayie mujuk aki ea. Suara minta kasihi..

“Mati kau aku parangie !!” sahut Pak Ayie Ayie. Hati ea masih keras.

“Annak lah kau sayang nanang parangkak ku?”

Oop!!. Jantok isok Pak Ayie Ayie dari kokot ea. Hampir hampir kana paha ea. Maok di serewind jukut ang di senangar koa taie. Mak Ayie Ayie masih tasandar ka dindingk daam rumah ea. Ia heran sedikit sebab lambat Pak Ayie Ayie nyahuti permintaan nay ang akhir taie. Ia pun mobok Pak Ayie Ayie melalui ubangk dindingk rumah ea koa. Garik Pak Ayie Ayie badiri di uas pintu aya urangk kebangkaant tuangk manok. Isok ea dah jantok ka tanah.

Mak Ayie Ayie dah dapat ngarasaie pujukan nay koa berhasil. Ia pun ngulang pertanyaan nay ang akhir koa taie dengan suara yang paling lemah lembut munyi suara Saloma balagu ka P. Ramlee.

“Annak lah kau sayang nanang parangkak ku?”

Takajut Pak Ayie Ayie nangar suara angkoa. Memang dah kana rewind jukut ang disenangar koa taie. Bukannya perasaan nay. Nang gak bini ea ang basuara koa.

Pak Ayie Ayie pun bongkok secara slow motion, motek isok ea ang jantok koa taie, lalu ...chapak si nabakant isok ea koa ka daam tiak rumput samak rumah ea koa.

“Cayang...cayang..cayang....” jaray Pak Ayie Ayie nyahut. Nyabutak huruf ‘S’ pun dah annak tasabut. “Cayang..cayang..cayang...”

Mia agik ba para iblis, hantu, jin ang nghasut Pak Ayie Ayie koa taie batempiaran dari. Ada ang melayang terabangk. Ada ang batalamak dari bakaki ayam. Ada ang mamaik lalu rabah.

“Cayang...cayang..cayang..” ugak agik jaray Pak Ayie Ayie. Mak Ayie Ayie kuchup kuchup takijik nanang olah Pak Ayie Ayie koa. Bunga bunga bermacam warna berterbangan melayang atas kepala Pak Ayie Ayie. Ada warna merah. Ada warna kuning. Ada warna kelabu. Ada warna pink. Ada warna biru. Ada warna hijau. Ada warna putih. Ada ugak bunga warna itamk.

Jakoa ugak kasoangk, segala nak annak pipit, kachoir, segala burung onchet, keto dan segala ea atang berterbangan nabanan perasaan kasih sayang ka Pak Ayie Ayie. Kepala tuut ea lamah. Raka raka ea longgar balamahannie. Perasaan bera ea luluh. Hati ea jaji lembut. Mata itam ea terangkat ka atas...

“Kuch kuch hota hey... Kuch kuch hota hey........”

Lalu panay balagu Hindustan Pak Ayie Ayie koa dilamun perasaan cinta. Melayang layang perasaan nay bagoleng goleng atas rumput nan hijau. Pas koa ia betalamba telamba di atas bun ngulilingie sawah padi, lalu ngaramus di tepi pantai pusing pusingie batang nyiur..bini ea neleh ia sambil ngalayangan sayah pelastik (ia fakir sari)..dah lalu bateleh teleh ia dua koa sampay ngaramus ka tepi pantai..sampay basah paha ea..dah lalu ngaramus Tajur Saribas lalu ka Bukit Poea!

Rupa rupa ea Pak Ayie Ayie masih di uas pintu rumah ea. Mak Ayie Ayie dah badiri di daam.. samak pintu. Ia dah pasti Pak Ayie Ayie dah annak bera. Rayuan nay berjaya.

“Dasar angaki..” fakir Mak Ayie Ayie. “Karas karas jamaea pun tetap lemah ugak ngan pujuk rayu ambini”

Pelahan lahan Mak Ayie Ayie ngalihie segala lamari, meja, bangku ngan penyondok pintu. Mak Ayie Ayie pun mukak pintu ea. Tasipu sipu Pak Ayie Ayie tamak sambil moootea kanggak kanggak...

Wednesday, June 17, 2009

KISAH (CINTA, SUKA, DUKA) PAK AYIE AYIE & MAK AYIE AYIE (PART 1)


(Kisah anyian adalah curita ang sebanar ea mengenai dongeng Pak Ayie Ayie ang tukang curtia penglipurlara nyuritaant ka aku ang masih disave daam disket kapala otakku. Tapi oleh sebab waktu koa dekea gik annak badisket aku nyimpan curita koa melalui keset. Maka adalah sedikit perubahan daamk jalan curita ea. Tapi kisah ea masih sabaya. Mun ada terkana terasa, amay bera sebab dirik anyian idup aya Pak Ayie Ayie. Cuma dirik baie ngakok ia kahay. Sallam!!)Dah maok sajam Pak Ayie Ayie ngaramus di uma ea. Tapi ia masih ngansah isok ea sambil tingawak tingawak nanang kayu kayu ang maok ditabangie. Dah labih seminggu Pak Ayie Ayie nyundang uma ea koa tapi napant ia mula nabangie.

“Tabang anyian, bagaek (sangkut) ka anyian. Tabang anyian, bagaek ka anyian...”

Puas Pak Ayie Ayie mikirant cara jamaea maok nabangiak kayu kayu angkoa. Bukan alang alang kayak ea uma Pak Ayie Ayie koa. Dah seminggu minggu nyian Pak Ayie Ayie mikirant cara ang paling effesyen maok nabangie kayu kayu koa.

“Tabang anyian, bagaek (sangkut) ka anyian. Tabang anyian, bagaek ka anyian...”

Katojok katojok Pak Ayie Ayie nojok kayu kayu ang maok si tabangiak koa. Antah kamiea nya ar mulaak nabangie. Memang kayu kayu koa kayak kayak. Maklumlah kayu di utant tuha. Bukannya jaramik atau udas mudak ang di Pak Ayie Ayie ngarumbak. Ia ngarumbak utant tuha supaya utant koa dapat jaji jaramik kalak ea. Nang dah adat urangk Salako; sapea ang ngarumbak utant tuha, jaramik ea akan jaji tanah ea. Urang urang kampungk nahuie adat koa. Ketua ketua kampong nahuie antara antara jaramik urang kampungk daam jagaan nea. Kalau ada perselisihan faham mengenai antara jaramik koa, biasa ea ketua kampong la ang nahuie cara cara ngatur ia. Kalau ada ang salah, ia mesti diadati. Koa lah guna ea ketua ketua gik dekea, aya Benua, Kampongk, Pengarah Uma. Cukup jawatan jawatan koa untuk ngatur, nyusun masyarakat supaya idup aman rukun.

Rakyat biasa aya Pak Ayie Ayie cuma perlu berusaha ngidupie dirik ngan keluarga. Kalau maok ada tanah kayak kayak, ia mesti berusaha ngarumbak utant tuha supaya jaji jaramik mun dah akak ditunu sak uma. Tahunt dudi dapat diuma agik atau dikabonie. Mun aas, mijawat jaramik kayak kayak, dapat nanam segala koko, lada ataupun gatah. Masa kaniak manusia mula batanam sawit. Dua talu tahunt koa dekea, manusia berabut rabut batanam kayu jati Mun kayu ara ada beragapun mungkin muih ditanam.

Jakoa lah ugak perancangan Pak Ayie Ayie. Tuah tuah ea tanah ang dingarumbak koa dapat ditanamie segala macam tanaman ang dapat ngatangan kekayaan. Dah ama giak idup sontok.

Kokot ea masih mansang mundur. mansang mundur madatant isok ea ka batu ansahant.

“Sek, sek, sek...” bunyi isok Pak Ayie Ayie bagesel ngan batu ansahant koa. Mata Pak Ayie Ayie masih maratiant kayu kayu ang maok ditabangiak koa.

“Tabang anyian, bagaek (sangkut) ka anyian. Tabang anyian, bagaek ka anyian...” fikir Pak Ayie Ayie.

Jamaea cara dapat numbanganak kayu kayu angkoa secara efesyen. Bukannya alang alang kayak ea kayu kayu koa. Mungkin manusia zaman Nek Teron ang nanam kayu kayu koa. Dah baribu ribu tahunt umur ea. Terfikir ugak Pak Ayie Ayie mungkin ada dinosaur idup daam utant koa gik dekea. Ataupun garagasi.
“Sek, sek, sek...” bunyi isok Pak Ayie Ayie bagesel ngan batu ansahant. Mata Pak Ayie Ayie masih maratiant kayu kayu ang maok ditabangiak koa. Otak fikirant ea ligat bekerja. Isok ang di sengansah koa bukan main tajam ea. Sampea mepes isok ea koa di sengansah. Ia masih tingawak tingawak mikirant jamaea cara maok nabangiak kayu kayu koa. Kalau ditabangk ang sakayuk anyian, bagaek ka ang sakayuk nauun. Kalau ditabangk ang sakayuk nauun, bagaek ka ang sakayuk anauun.

Terfikir ugak ia mun kayu kayu koa ditabang lalu dijua ka kompani balak muih jaji kaya Pak Ayie Ayie. Dah tentu baribu ribu raga ea.

“Jua ajak kayu kayu koa”, fakir Pak Ayie Ayie. “Annak ibuh susah susah bauma. Sakayuk kayu mungkin dua talu ribu raga ea. Mun dah sampea ampat lima puluh kayuk kayu dijua, aduh..maok baratus ratus ribu raga ea. Dapat mali van. Dapat mali tv. Bini barahu?”

“Aaah..!” jarea Pak Ayie Ayie ka dirikea. “Annak panay mikirant jukut lain kepala otakku anyian..”

Ari pun dah tengah ari. Isok Pak Ayie Ayie pun dah mepes. Tajam ea bukan main. Kalau ada aat atau rangit nyangkap di mata isok ea koa, bisa putus dua. Jakoa lah tajam ea mata isok ang di Pak Ayie Ayie ngansah. Bukant kepalang tajam ea.

Jamaea pun, Pak Ayie Ayie napant mula nabangie. Dari aamk sampea ka tangah ari , ngansah ajak karajan nea. Dah maok seminggu ia jakoa. Ngansah, ngansah, ngansah.. sambil mikirant jamaea cara maok nabangie kayu kayu di uma ea koa.

“Tabang anyian, bagaek (sangkut) ka anyian. Tabang anyian, bagaek ka anyian...”

Parut Pak Ayie Ayie dah bakariok. Kadang kadang lucu perasaan Pak Ayie Ayie nangar munyi kariok parut ea. Mun kamudak daam buntingk, annak dapat didangar ia nangis. Mun parut kaparant, dapat didangar kariok ea. Lucu perasaan Pak Ayie Ayie. Napant dikaji jamaea kariok parut dapat kedengaran. Kalau kantut babunyi annak mia sebab ia kauar ka uas. Tapi kariok parut koa bamunyi di daamk parut. Mun Pak Ayie Ayie jaji professor maok ugak ia mengkaji fenomena koa. Tapi pekerjaan Pak Ayie Ayie kaniak bukannya professor. Pak Ayie Ayie adalah seorang petani. Petani kuno. Ia dianggap petani kuno sebab ia masih makay isok ngan kapak tumpu ayak ia bauma. Urang lain dah ama makay chainsaw. Ada ang dah mula makay tracktor.

Pak Ayie Ayie bukannya baie makay jukut jukut moden koa tapi ia gaik nangar munyi ea. Ngalabihant munyi singa ngan rimong. Bato dehek ia makay alat alat tradisional. Agik pun mesra alam.

Pak Ayie Ayie pun umpat badiri maaochor pinggang ea. Ia pun ngichangk amok ea bagantung daamk plastik ang di sea nyangkutant di danant kayu. Antah damia laok ang di bini ea ngepet ngan daunt abuant koa. Nang dah biasa bini ea ngepet amok untuk Pak Ayie Ayie setiap kaie ia ampus karaja, bait ampus motong kay , ampus lalangk kay atau ampus ba uma. Pak Ayie Ayie annak milih makant. Damia ang di bini ea suman, angkoa lah di semakanie. Ada ugak Pak Ayie Ayie nangar curita aki aki dangan lain milih makant. Kalau annak nyaman sumanan bini ea, dah mula bera bera. Pak Ayie Ayie annak jakoa. Sejak mula ia babini ngan bini ea, annak suak Pak Ayie Ayie milih makanan. Ia berusaha jaji aki (suami) cermerlang aya Pak Lah. Memang ada lah ugak kadang kadang terfikir di kapala otak Pak Ayie Ayie fikirant serong, lebih lebih agik mun ia ampus ka pasar. Manyak ambini ambini makay pakaian ang nyusahie fikirant ea. Kadang kadang sampea terperosok paha ea ka daam parik mun nya ar bajaant sambil nanang ambini. Tapi Pak Ayie Ayie tetap sayang ka bini ea walau seribu dugaan datang menghalang. Waduh, Pak Ayie Ayie anyian!

Kaparant lalu parut Pak Ayie Ayie. Kariok kariok munyi parut ea koa. Tapi annak sakit, Cuma babunyi kahea. Kaparant. Merasa aik iyiur ea pahit mahung kauar dijiah ea. Nyaman iak nya ar makanan daamk epetant amok koa.

Pak Ayie Ayie pun duduk baselak di atas daunk dauk karingk. Antah damia ia nyium ada macam bau tahi. Ia nyiumie epet amok ea koa, ada bau tahi. Ia nyiumie udara udara di koa, ada bau tahi. Ia nyiumie epet amok ea agik, ada bau tahi.

“Damia kay nya ar bau tahi?” fakir Pak Ayie Ayie. Mungkin bau kantut. Annak patut bau kantut sebab annak ada urangk lain ada di koa. Kahay ia sorangk.

“Mungkin aku kantut annak ku sedari..” fakir Pak Ayie Ayie. “Atau mungkin ada binatang kantut bau kantut manusia”

Maklum lah..Pak Ayie Ayie pernah nyium kantut asuk Memang kantut asuk, bau kantut manusia. Koa lah kay nya ar amay bera mun dirik nyium bau kantut mun ada bau kantut kalau ada asuk samak dirik. Amay nanasie dangan. Mungkin asuk ang kantut.

“Atau mungkin ugak kantut pianuk atau tupea atau kantut ...”

Pak Ayie Ayie mukak epet amok ea. Dah dingin nasi daam epet daungk abuant koa. Laok ea aya samba tapi lain macam. Pak Ayie Ayie noes samba koa ngan jari ea. Ia nyiumie samba koa tapi ngng gak bau tahi. Annak patut. Ia nyachapie toesant dijari ea koa..

“Adonok adadah!! Nang gak tahi...” Tangka sial celaka!

Tabaliak begek mata Pak Ayie Ayie. Mun ada rimong, serigala atau singa mungkin bertempiaran dari nangar Pak Ayie Ayie ngariak. Damia sabab gila ea bini ea ngepet amok balaok tahi. Mangkay tumaam taie bato lalu layanan ea ka Pak Ayie Ayie.

“Aku kay gila? Bini ku kay gila?” fakir Pak Ayie Ayie. Darah ea badasut naik ka kapala ea. Nasib ugak lah Pak Ayie Ayie ngamal makanan sihat. Ia kurang makan daging merah. Annak lah tinggi giak tekanan darah ea. Mun ia ada darah tinggi, mungkin dah mati tasongkop Pak Ayie Ayie di uma ea koa. Bukan main bera ea Pak Ayie Ayie. Sial. Celaka. Tangka. Bini adonok!

Antah damia sial salah dosa ea Pak Ayie Ayie kay bini ea ngepetant ia amok balaok tahi. Annak ada bini urangk jahat giak jakoa ka aki ea. Sajahat jahat Japon pun annak ia torture urangk sampea jakoa. Bato agik hukuman bunuh. Koa pun kalau Pak Ayie Ayie bersalah. Damia salah Pak Ayie Ayie?

Ataupun bini ea dah ada boyfriend barahu. Atau dah ada bayak lain. Tapi mun dah ada boyfriend kay atau ada bayak kay, annak patut ia jahat giak ka Pak Ayie Ayie sampea dingepetant amok balaok tahi. Pak Ayie Ayie rela dibunuh mati dari diseksa batinnya. Tak sanggup ia melihat bini nya yang bini tapi bukan bini seperti suci dalam debu..

Waduh! Kasih nanang Pak Ayie Ayie. Bera bercampur sedih nya ar. Kauar aik mata ea. Annak ama kak koa kauar edoh ea. Pas koa kauar bunyi ngiuk ngiuk ampat dari nyawa wa. Pak Ayie Ayie nangis nangisie makanan ea balaok tahi. Karuo karuo Pak AyieAyie. Karak, baruk. muis kaheranan. Pianuk, kijangk, ganyea terdiam. (Babont dah pupus kana badea nek idak Salako. Annak garik reaksi kabant ea)

Bukan main bato ea kandak ea nya ar ka bini ea. Jaieya pembalasan bini ea ka ia. Tiap tiap aamk ia ampus motong ngagok duit. Kalau musim buah ka bukit, ia ampus paragi ngagok babont sak dijua. Annak babaday, ia nahan patek atau mijawat uhak. Dah akak ngabayant arikoa ia dah mula bauma. Walau pun napant mula nabangie, Pak Ayie Ayie dah berusaha ampus ka uma ea. Annak disangkak bini ea jahat lalu ka ia sampea ngepetant amok balaok tahi. Tangka lalu.

Pak Ayie Ayie terus umpat lalu nabakant amok ea ka daam utant. “Nah...makanie kitak anue ar..” fikir ea. Daam keadaan bera, Pak Ayie Ayie nangkap isok ea ang tajamk koa lalu puangk ka rumah ea ngagoie bini ea. Mati kau Mak Ayie Ayie ar...

Thursday, June 11, 2009

RICH (Pak Ayie Ayie's lifelong dream)

I found the following poem written by -Sumitha Muttu. Being a Pak Ayie Ayie, it applies to me, my wishes, my dreams...

I wish to be rich
So that I don't have to count my coins
To decide on what to eat

I wish to be rich
So that I don't have to work
Till I'm sick and tired

I wish to be rich
So that I could buy what I need
Instead of just dreaming about it

I wish to be rich
So that I could drive
Instead of walking all my life

I wish to be rich
So that I could be busy helping those in need
Rather that sitting here writing a poem like this.

Monday, June 8, 2009

PAK AYIE AYIE NGAREREP

Kapak lalu rupae Pak Ayie Ayie puangk ampat di umaea. Kasih bini ea nanang ia. Koa lah kay nya baie ngacho Pak Ayie Ayie guringk di babah TV duabalas inci ea. Pak Ayie Ayie babanta kedua dua kokot ea kahea. Maklumlah dah biasa Pak Ayie Ayie jakoa.

Bukant nya sanang nabangk ik kayu ngarumbak utant tuha ba tuant. Udah lah makay kapak kahea. Maliak chainsaw bukannya annak baduit. Tapi Pak Ayie Ayie gaik nangar munyi injen ne. Lebih bato agik makay cara ama. Mijawat padenday. Pas koa mupuk nabangi kayu kayu koa. Ama ama mun mupuk, abis ugak kayu kayu koa ditabangi.

Tapi dah maok saminggu Pak Ayie Ayie ngampusik uma ea koa, sakayu kayu pun napant ditabangk. Tiap kali ia ngaramus di umaea koa Pak Ayie Ayie duduk dohok merancang cara cara jamaea dapat nabangi secara efektif. Puas ia mikirant jamaea cara maok numbanganak kayu kayu koa. Bukannya kayu kenek kenek. Kayu sepemalok atau dua pamalok. Mun dijua ka kompeni balak tetap kaya. Sakayuk mungkin dapat dua talu ribu ringgit duit ea. Daam uma Pak Ayie Ayie koa annak kurang dua puluh kayuk kayu ang kayak kayak koa. Mun dijua samuhea ea, mungkin dapat lima enam puluh ribu ringgit duit ea. Annak payah bauma agik. Annak payah motong gatah agik

Lima puluh ribu ringgit dah cukup mali van. Pak Ayie Ayie dapat ampus ka pasar ngan vannea sendirik. Dapat ugak nabanan bini ea ronda ronda. Maea ba, di rumah ajak ajak bini Pak Ayie Ayie koa. Kasih nanang ia annak nanang dunia.

Tapi Pak Ayie Ayie annak ba lessen. Masalah koa dapat diatasi gak unang. Mun sea dah ada lima enam puluh ribu ringgit, Pak Ayie Ayie dapat ngupah dareba. Mia guna ea duit manyak manyak mun annak ngatangan kesanangan.

Tapi jamaea Pak Ayie Ayie duduk kak? Mun ia duduk di depan samak dareba, kay ea bini ea bera mun ia sorang sorang duduk di belakang. Kalau Pak Ayie Ayie duduk di belakang sebaya sebaya bini ea, annak ngam rupa ea van kalau dareba sorang duduk di depan. Palek rupa ea.

Bato lah Pak Ayie Ayie mali kereta Iswara ajak. Agik pun Mahathir gik day ea pernah duduk di belakang daamk kereta Iswara. Dareba ea di depan. Walaupun kereta Iswara Mahathir anyangk, ia Perdana Manteri. Annak mia lah. Maea dapat nuruti standard Perdana Menteri?

Agik pun bini ea pun repo mun Pak Ayie Ayie duduk di belakang ngan ia. Walau pun bini ea koa garang, Pak Ayie Ayie sebenar ea sayang ka ia. Pak Ayie Ayie koa jenis individu romantic sabanar ea. Jiwa jiwa. Koa kay nya annak sangapea suka ngan curita P. Ramlee. P.Ramlee suka mempermain mainkan cinta. Pak Ayie Ayie annak suka. Bagi Pak Ayie Ayie, cinta koa adalah satu kurnia seperti sengat. Mun annak mensengat, jamaea maok idupak. Pada fikirant Pak Ayie Ayie, bato ugak P.Ramlee koa mati awal. Munnya masih idup mungkin lebih manyak curita ea mempermain mainkan cinta manusia. Pak Ayie Ayie annak suka jakoa. Ia mahluk yang dilahirkan romantis...

Dah pukul lapan umarek. Pak Ayie Ayie nguranat lalu duhanie. Bamimpi rupa ra ia koa taie. Ngarerep sakajap. Patutlah urangk tuha mayikan tidur umarek ari kadek bamimpi ang bukan bukan.

Ia nanang bini ea duduk antuk antuk samak ea. Pak Ayie Ayie pun duduk. “Dah pukul sangapea ba?” jarea nanyak biniea. “Tanang lah sendirik” jawab bini ea. Sidi ugak. Jam kopok gantung gantung di dindingk. Dah pukul lapan.

“Dah makant lah kau?” Tanya Pak Ayie Ayie ka bini ea.

“Ngantiant kau duhanie ba...”

“Huh..”

“Dah akak lah kua nabangik uma koa?” Jarea bini ea.

Susah Pak Ayie Ayie nyawapak soalan bini ea koa. Sakayuk pun napant ia nabangik kayu uma ea koa. Ampagi ia ampusak ka uma koa agik. Tanang macam...mungkin ia maok bafikir agik tentang cara cara numbanganak kayu kayu di uma ea koa secara efektif. Antah kamiea ia maok mula nabangkiak.

Pak Ayie Ayie umpat lalu ampus ka dapur ngoairant dirik ea nasik. Kaparant lalu rasaea Pak Ayie Ayie. Seari ari di uma.

Sunday, June 7, 2009

PAK AYIE AYIE JAJI YB


Pak Ayie Ayie pamaik pamaik sambil nuju ka banir kayu. Napant umarek, Pak Ayie Ayie dah singaut puangk ak.

Uma ea napant ditabangi kayu ea. Dah saminggu ia ngampusi uma koa tapi napant mula nabangk. Bini ea arap arap nyumanan ia di rumah. Ia mikirant Pak Ayie Ayie tentu kapak nabangi.

Pabila dah ngaramus di banir kayu di sisi maraga, Pak Ayie Ayie lalu mukak siawar ea. Ia duduk sambil kedua dua siku ea di atas tuut ea sambil kedua dua tapak angan nea nungkat raangk ea.“Undi lah aku! Undilah aku!” kampak kariak Pak Ayie Ayie bakempen. Kapala ea batingkolok kain merah berjalur hitam ngan kuning. Berkobar kobar sumangat ea. Maklumlah waktu kempen maok jajiak YB bukant nya mudah. Manyak sumpah seranah manusia ang dangki. Tapi bagi Pak Ayie Ayie tujuan nea jajiak YB nyian bukan nya maok pangkat. Ia memang maok nulung rakyat. Impiannya memang maok nanang ak bangsa ea maju standing ngan bangsa dangan lain. “Dah ama giak idup sontok”, fikir Pak Ayie Ayie. “Mungkin kalu aku manang, dapat jaji manteri. Dapat nulung bangsaku”.

Sidi ugak. Pak Ayie Ayie manang kayak. Seluruh kadea kopi di pasar ngalakarant kemenangan Pak Ayie Ayie. Annak disangak sangkak Pak Ayie Ayie ang salalu bini ea meraik koa dapat manang jaji YB. Pas koa YB Pak Ayie Ayie lalu dilantik jaji Manteri. “Aduh! Tanggungjawab kayak nyian”, fikir YB Pak Ayie Ayie. Ia pun nyua gatah ang mangkak gantungan di parak api lalu mali baju kot. Memang gap YB Pak Ayie Ayie makea baju kot warna coklat. Maok ugak parasa ea maliak songkok, tapi gaik kadek bini ea sangka ia dah jaji Laut, lalu nganok bini barahu. Maklumlah, mun dah jaji YB nyian biasa ea bini pun ditukar. Kalau dapat di trade in, muak ugak. Tapi bini maea dapat di trade in trade in? Lalu YB Pak Ayie Ayie ngensel hasrat ea maliak songkok. Cukup lah mali kot warna coklat. Cukup bagaya. Bapias tegek ambini mamaikik YB Pak Ayie Ayie tiap kali ia melintas di kadea kadea. Bini ea tapaksa nahan rasa. Maok malatup dada ea sebab terlalu manyak giak perasan bera, dandam kasumat. Maklumlah, ambini kaniak bukannya paduli anggaki ada bini atau anak babini. Aki dangan pun dikidnap. Koalah bini YB Pak Ayie Ayie gaik giak ningaant nak YB Pak Ayie Ayie bajaant sorangk sorangk. Kadek YB koa kana kidnap ambini lain. Bukant nya sanang jaji bini YB.

Antah jamaea bato ea nasib YB Pak Ayie Ayie koa. Annak semena mena ia dipilih nunaant rombongan para Manteri ampus mesyuarat Komanwel di England. Bukan main repo ea parasaan YB Pak Ayie Ayie. Tapi ada ugak perasan mangap. Maaklumlah, anak suah naik belon.

Dingonoki curita, YB Pak Ayie Ayie pun ngaramus di Lapangan Terbang London. “Welcome to London, sir!”, jarea paramugari belon koa waktu YB Pak Ayie Ayie ngaintasi ia maok kauar rak. “Welcome” jawab YB Pak Ayie Ayie. Ambini urangk putih koa takijik ajak.

“Wah…kaya unang Negeri England anyian,” fikir YB Pak Ayie Ayie. “Seluruh dunia ea ada airkon”. YB Pak Ayie Ayie kedinginan. Kalau di Sarawak, kahea pejabat ang ada ba airkon. Di England, seluruh utant ba airkon. Nasib baik lah bini ea ada nyosok kan kubuk ea daamp beg YB Pak Ayie Ayie. Dapat lah ugak ia mungkus badan ea ngan kain kubuk bini ea koa. Sabanar ea bini ea koa gaik kadek YB Pak Ayie Ayie aley ka ia. Koa lah sabab ea ia nyuruhan YB Pak Ayie Ayie nabanan kain kubuk ea koa. Al maklum lah anak suah bajauhan.

Memang cukup dingin di England. Bulu mata YB Pak Ayie Ayie pun karas. Susah lalu ia tidurak. Ampagi mesti duhani awal. Meeting jam lapan. Time urangk putih bukan dapat diadjas adjas aya time di Sarawak. Kalau di Sarawak, time ea bapandu kepada naik turunt nea matahari, atau kariok parut. Mun parut dah bakariok, erti ea dah tengah hari. Pak Ayie Ayie biasanya dah mukak amok. Walaupun bini ea merek samba posok, selera Pak Ayie Ayie anak suah menolak.

Oleh sabab terlalu kapak, YB Pak Ayie Ayie pun tertidur. Bulu mata ea tachagat aya bulu rambutan sabab kadinginan.

Ampagi ea, YB Pak Ayie Ayie lambat duhani. Nasib baik mesyuarat koa di hotel di koa ugak. YB Pak Ayie Ayie terus namaan baju ea. Kak koa, ia ngalapis baju ea ngan kot warna coklat ea. Ia nanang dirik ea damp caramin. Gap. Ia mait tahi mata ea, sambil ia kauuar ampus ka bilik masyuarat.

“Good morning, sir!”

Napant sampea lima minit masyuarat koa mula, YB Pak Ayie Ayie lalu sakit parut. “Tangka lalu,” fikir ea. “Kotaie baie barihak. Nyamulak lalu ugak ea parut anyian”

“Excuse me sir sir. I want to go to toilet!” Amay main main O. Sejak jaji YB, Pak Ayie Ayie dah panay kata urangk putih. Yes no klupis pais. “Where is toilet?” jarea YB Pak Ayie Ayie batanyak ka pakeraja hotel koa. “ I want to barihak”. Heran ugak YB Pak Ayie Ayie sabab urangk putih koa aya faham perkataan Salako. “Bariahak?” jarea urang putih koa. Tacangang YB Pak Ayie Ayie. Tapi ia annak dapat ngalayan perasan heran nea koa. Parut ea dah mamulas mulas. Terus ia naik ka atas lalu tamak ka daamk jamban. Jamban nea pun bukan main. Ba airkon ugak. Bau mangat. Repo mensengat daamk jamban koa.YB Pak Ayie Ayie pun barihak. Aman rasaea.

Apas ia barihak, YB Pak Ayie Ayie mendapat masalah kayak. Jamaea ia nyuchiak tomongk ea?. Nasib baik lah ada daungk kayu. Ia pun mebet daungk kayu koa lalu mait ubangk tomongk ea. Adonok adadah! Rupa rupa ea daungk kayu koa adalah daungk jaatangk. Kalatap kalatap Pak Ayie Ayie nagarant gata ea daungk jaatangk koa. Babantir bantir tomongk ea. Jamaea lah ia matakiak bini ea.

Rupa rupa ea, Pak Ayie Ayie barihak di banir kayu di sisi maraga ka uma ea. Jauh angan angan nea. Sambil kaaduh aduh, Pak Ayie Ayie namaan siawar ea. Ia pun puangk ka rumah ngagoik bini ea.

Bersambung….